Planul de Gestionare a Patrimoniului Public APL Geamăna (2021-2025)

Planul de Gestionare a Patrimoniul Public APL Geamăna (2021-2025) a fost aprobat prin Decizia Consiliului Comunal Geamăna 8/11 din 07 decembrie 2021.

https://actelocale.gov.md/ral/act/cu-privire-la-aprobarea-planului-de-gestionare-a-patrimoniului-public-apl-geam%C4%83na-872698.html

Prezentul Plan detaliază scopurile, structura, cadrul, procesele şi rezultatele gestionării strategice a activelor din portofoliul de proprietăți al administrației publice locale (APL). Implementarea cu succes a inițiativelor şi proiectelor identificate în cadrul Planului de Gestionare a Activelor de Proprietate, va contribui la îndeplinirea obiectivelor de eficiență ale primăriei, de dezvoltare a sferei serviciilor publice şi a domeniului economic din perspectiva creșterii veniturilor APL. Acest document a fost elaborat cu scopul de a impulsiona procesul de dezvoltare economică a comunei și gestionarea eficientă și transparentă a proprietății publice, de a identifica și maximiza beneficiile pentru o îmbunătățire a calității prestării serviciilor publice la nivel local.

Pentru mai multe detalii, vizualizați harta

Realizarea acestui document a fost posibilă datorită suportului generos din partea poporului American prin intermediul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID), specialiștilor din cadrul USAID Program Comunitatea Mea, cărora le Mulțumim!

Program Comunitatea MeaUSAID Moldova