Comisii de specialitate

Comisiile consultative de specialitate

1.1. Comisia pentru agricultură şi industrie

 • Gligor Larisa
 • Domentii Valentina
 • Coiman Ludmila

 1.2. Comisia pentru activităţi economico-financiare

 • Tariţa Dumitru
 • Croitor Constantin
 • Gligor Larisa
 • Bulgari Iurii
 • Malairău Elena

1.3. Comisia pentru activităţi social-culturale, turism şi culte

 • Malairău Elena
 • Bulgari Galina
 • Croitor Constantin
 • Tarîţa Dumitru
 • Modvală Cătălina

1.4. Protecţia mediului şi amenajarea teritoriului

 • Bîzgu Anatolie
 • Bulgari Iurie
 • Gligor Larisa
 • Leu Petru
 • Domentii Valentina

1.5. Învăţămînt, protecţie socială, sănătate publică şi muncă

 • Bulgari Galina
 • Domenti Elena
 • Calmîc Iurie

1.6. Comisia drept şi disciplină

 • Bulgari Iurie
 • Coiman Ludmila
 • Dometi Elena