Simbolurile localității

Stela satului Geamăna

La intrarea în satul Geamăna se găsește stela satului. Stela satului este reprezentată de 3 butoaie de vin, o doamnă muncitoare ce strânge roada viței-de-vie și însuși denumirea satului.

Satul Geamăna este un sat bogat în pomicultură. În fiecare toamnă, fiecare sătean este preocupat de “vinăria” sa. Fiecare om din satul nostru știe ce înseamnă culegerea poamei, prelucrarea ei și realizarea unui vin gustos.

“Copacii de gemeni”

O ipoteză a denumirii de satul “Geamăna” provine de la cei doi copaci de gemeni. Copacii de gemeni sunt o minune a naturii cu un sens ascuns. Așa cum crengile se unesc între ele și trăiesc frățește, așa și rădăcinile în pământ se cuprind strâns și formează o temelie puternică – desemnând o totalitate de oameni cu inimă bună și puternici împreună.