Planul de Gestionare a Patrimoniului Public APL Geamăna (2021-2025)

Planul de Gestionare a Patrimoniul Public APL Geamăna (2021-2025) a fost aprobat prin Decizia Consiliului Comunal Geamăna 8/11 din 07 decembrie 2021. https://actelocale.gov.md/ral/act/cu-privire-la-aprobarea-planului-de-gestionare-a-patrimoniului-public-apl-geam%C4%83na-872698.html Prezentul Plan