Comuna Geamăna

Primar – Eduard Sturza

ANUNȚ ANUNȚ!!! A N U N Ţ LA FUNCȚIA DE DIRECTOR LA CENTRUL CULTURAL MULTIFUCȚIONAL Primăria Com. Geamăna, în baza Regulamentului privind organizarea și desfășurarea

ANUNȚ!!!

Concurs la funcția de director la grădinița de copii ,,LICURICI”

Anunț!

Vă anunțăm că miercuri data de 26 iulie 2023, în urma desfășurării etapei a doua-interviul,  la concursul pentru ocuparea funcţiei vacante de administrator al Întreprinderii

Anunț!

În urma studierii dosarelor candidaților la concursul pentru ocuparea funcţiei vacante de administrator al Întreprinderii Municipale Servicii-Geamăna, Vă anunțăm că miercuri data de 26 iulie

Vezi mai multe postări