Biserica Sf. Mare Mucenic Gheorghe

Un alt obiectiv turistic important al traseului Șleahul Geamăna – Vinăria Asconi este Biserica Sf. Mare Mucenic Gheorghe Conform izvoarelor scrise, biserica din satul Geamăna a fost atestată pentru prima dată, în anul 1791, cel mai probabil cu ocazia hirotonirii preotului Eufimie (Iftimie) Petcovici, la 7 ianuarie 1791. Anul exact al edificării nu se cunoaște. Însă având în vedere data hirotonirii, prima săptămâna a noului an, putem deduce că biserica deja exista la acel moment. Aceasta a fost edificată de localnici din lemn, iar mai târziu, în 1804 zidită din piatră. Nu putem afirma cu certitudine, dacă aceasta a fost prima biserică din local, evoluția localități în perioada secolelor XVI-XVIII a fost foarte agitată, aceasta fiind devastată în repetate rânduri de raidurile tătarilor și războaiele ruso-turce. Însă se poate afirma cu certitudine că biserica ”Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din s. Geamăna este cel mai vechi lăcaș sfânt din r-ul Anenii Noi care s-a păstrat până în zilele noastre. Pe parcursul anilor, biserica din piatră a fost reconstruită în câteva rânduri (1856, 1927, 1989, 1993), modificându-și treptat aspectul inițial. Însă cele mai vechi fotografii disponibile ale lăcașului, după renovarea din 1927, ne ajută să constatăm că din punct de vedere arhitectural, lăcașul are un aspect tradițional, caracteristic bisericilor rurale din Moldova, din perioada sec. XVII-XIX. Spre exemplu aceasta seamănă mult cu bine-cunoscuta biserică ”Sfinții Împărați Constantin și Elena din Chișinău”, din preajma Circului, edificată în 1777 (de analizat si alte biserici din zonă, de la finele sec. XVIII – inceputul sec. XIX). Astfel, primul preot al bisericii a fost Eufimie (Iftimie) Petcovici, născut în anul 1751, fiu de mirean, fără studii seminariale. Acesta a fost hirotonit preot pentru biserica din localitate, la 7 ianuarie 1791.