Consultări profesionale pentru antreprenorul Marin Buhan din Geamăna și primarul Eduard Sturza, la Departamentul Tehnologia Produselor Alimentare (dr. conf. universitar, șef departament, dl Artur Macari), Universitatea Tehnică a Moldovei în vederea dezvoltării micii industrii de prelucrare a producției agricole din comuna Geamăna.Activitatea face parte din Foaia de parcurs de dezvoltare economică locală 2021-2022 a comunei Geamănă, elaborată și sprijinită de proiectul PNUD Migrație și Dezvoltare Locală.