Utilizarea IT-ului în activitățile de educație fizică

În temeiul Planului de activitate al DGECT pentru anul de studii 2021-2022, pe data de 19 aprilie am desfasurat seminar raional cu tema: ,,UTILIZAREA TEHNOLOGIILOR INFORMAȚIONALE ÎN ACTIVITATILE DE EDUCAȚIE FIZICĂ,, pentru toate Instituțiile de Educație Timpurie din r.Anenii Noi în format online unde au fost prezenți peste 100 de cadre didactice. Bravo cadrelor didactice din instituția noastră pentru efortul depus și nivelul de prezentare a instituției unde am fost apreciați cu calificativul Foarte Bine !!!