ATENTIE CONCURS!!!

ATENTIE CONCURS!!!

A N U N Ţ !

APL Geamăna anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de director al grădiniţei de copii ,,Licurici”

Condiţiile de participare la concurs:

 • Deţine cetăţenia Republicii Moldova
 • Are studii superioare universitare (în cazul candidaţilor la funcţia de director al instituţiei publice de educaţie antepreşcolară şi de învăţămînt preşcolar din mediul rural, după prelungirea concursului în temeiul Ordinului nr.163 din 23.03.2015 pct. 62 subpct. 1) şi 3) sau în cazul iniţierii unui concurs repetat, pot fi admişi candidaţii cu studii superioare universitare şi cei cu studii de specialitate pedagogice (colegiu)
 • Are o vechime în activitate didactică de cel puţin trei ani
 • La data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vîrsta de 65 ani
 • Cunoaşte limba română (pentru angajare în localităţile populate de diferite grupe minoritare unde predarea se realizează în limbi materne sau în instituţiile unde limba de predare este alta decât limba română – cunoaşte limba română la nivel de comunicare şi limba respectivă)
 • Este apt din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei
 • Nu are antecedente penale
 • Nu a fost concediat în ultimii 5 ani pe baza art. 86, alin. (1) lit. 1), m) şi n) din Codul Muncii

Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de director depun personal sau prin reprezentant (la secretarul consiliului comunal Geamăna), prin poştă sau prin e-mail, în termen de 30 zile din ziua publicării anunţului,(20 noiembrie 2015) dosarul de concurs care cuprinde următoarele acte obligatorii:

 • Cererea de participare la concurs (conform modelului din Ordinul nr.163 din 23.03.2015 )
 • Copia actului de identitate
 • Copia/ copiile actului/ actelor de studii
 • Copia carnetului de muncă
 • Curriculum vitae (conform modelului din Ordinul nr.163 din 23.03.2015)
 • Certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic şi neuropsihic, pentru exercitarea funcţiei
 • Cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere

Candidatul poate anexa şi alte documente pe care le consideră relevante, inclusiv copia/ copiile actului/ actelor ce confirmă gradul didactic/ managerial recomandări, copii ale actelor care atestă formarea continuă, performanţele profesionale şi manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale/ naţionale/ internaţionale, publicaţiile didactice, statutul de expert/ evaluator naţional/ internaţional.

       Grădiniţa de copii ,, Licurici” din c. Geamăna cuprinde 54 de copii, are un buget anual de 860,1 mii lei, starea infrastructurii este bună.

Pentru informaţii suplimentare:

 • Nr de telefon: 0-265-68-397
 • Adresa electronică: primaria_geamana@mail.ru
 • Adresa poştală: Primăria Geamăna, r . Aneni Noi.

Comments

comments